dr Lech Ignatowicz (Szwecja)

dr Lech Ignatowicz (Szwecja)

Chief Executive Officer, Biopromic 

– dr. nauk medycznych w dziedzinie immunologii i chorób zakaźnych (Karolinska Institutet),

– współzałożyciel i CEO firmy Biopromic AB (Szwecja) działającej w branży diagnostyki chorób zakaźnych i tworzącej nowa generacje testów point-of-care,

– współzałożyciel, inwestor i członek rad nadzorczych w kilku innych firmach skupiających się na eliminacji chorób zakaźnych ze szczególnym naciskiem na choroby dotykające kraje rozwijające się jak gruźlica, malaria, dengue fever czy problemy z karmieniem piersią ale tez chorobami zwierzat..